عاشقانه

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریالعزیز تر از جان!
چند دقیقه حساب و کتاب این قبض های آب ،برق و گاز را رها کن
بیا کمی عطر تنت را بپاش به پیراهنم ببینم!
فکر کن؛بیایی بنشینی روی زانویم،دستت را دورم حلقه کنی و بگویی...
بفرمایید،امر دیگر؟
فکر کن بگویم
دیشب کابوس دیدم!
نمیدانی که اما دیشب در خوابم
یک "من" آنقدر تو را دوست داشت که از صبح تا شب،شب تا صبح،کارش شده بود دورت گشتن!
توی بلا گرفته هم آنقدر آن "من" را دوست داشتی که مدام بغلش میکردی،
گوشه ی لپش را میکشیدی و میگفتی...
ای جان...
فکر کن گوشه ی لپم را بکشی و بگویی ای جان...
فکر کن بگویی دیدم دیشب در خواب حرف میزدی...
با عجله میگویم
بله!
میدانی چه میگفتم!
میگفتم ای بمیری که اینطور دلبری میکنی!
ای بمیرم که اینطور برایت هلاکم!
تصدقت،آخر این چه عشقی ست که قرار است من حتی در خواب به خودم هم حسادت کنم!
فکر کن باز هم لپم را بکشی و بگویی...
ای جان!
حالا هم فکر کردن بس است،لبهایم میدانی کجاست یا...!

#حامد_نیازی
#نامه_های_سوخته


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها